Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Logga in
 lördag 20.7.2024
 Grattis Margareta
Sök på: Agrolink Internet

Allmänt om Agrolink

Agrolink är ett renodlat Internetbolag som tillhandahåller Internet- och portaltjänster till landsbygdsföretagare i Finland. Agrolink grundades 1997, och erbjuder idag flertalet produkter för landsbygdsföretagare, företag och organisationer. Konsulttjänster till företag och organisationer i Finland och utomlands erbjuds via bifirman webCore.

Affärsidé
Agrolinks affärside är att med interaktiva tjänster stärka abonnenters och kunders konkurrenskraft, befrämja ett mångsidigt och effektivt informationsutbyte, samt att skapa nya affärer och nätverk i den växande nätverksekonomin.

Ambitionen är att bygga långsiktiga relationer med kunder och abonnenter samt verka för erfarenhetsbyte mellan desamma för att på bästa sätt utnyttja Internet för att skapa nya tjänster och ett ökat samarbete för att stärka företagen och landsbygdsbefolkningen i nätverkssamhället.

Vision
Agrolinks mål är att vara Nordens ledande leverantör av Internetlösningar och tjänster för landsbygden och dess näringar.

Detta uppnås genom att ständigt utveckla och förbättra den egna verksamheten som för närvarande uppgår till att förse landsbygdsföretagare och andra företag på landsbygden med Internet uppkoppling, fungera som värd och utvecklare av nya ADB- applikationer och tillämpningar för användning över Internet, samt upprätthålla och utveckla vår egen agrolink.net portal.

Allmänt om Agrolinks produkter och tjänster

Agrolink tillhandahåller portaltjänster, webhotell, affärsverktyget dealhunter samt konsultjänster och intranät/extranät verktyg via bifirman WebCore. Nedan är en kort presentation av nuvarande tjänster och produkter:

 

www.agrolink.net
är en allmän portal som riktar sig landsbygdsföretagare i Finland. Portalen innehåller nyhetsförmedling, marknadsplatser, länkarkiv, samt information om Agrolinks övriga produkter och tjänster.
members.agrolink.net
är affärsverktyget för dig som är landsbygdsföretagare. Som abonnent får du exklusiv rätt att använda alla tjänster på members.agrolink.net portalen. Läs mer!
dealhunter.agrolink.net
är ett heltäckande register på företag, varor och tjänster inom lant- och skogsbruk, med tjänster för offertbegäran, epostsvar och pris-jämförelse. Läs mer!
webhotel.agrolink.net
möjliggör din närvaro på Internet. Domännamn, webhotell och e-post till fömånliga priser. Agrolink tillhandahåller alla produkter och tjänster som är nödvändiga för att du eller ditt företag ska kunna vara uppkopplade och kommunicerbara på Internet. Läs mer!
netmail.agrolink.net
innehåller inloggnings-möjligheter till den egna epostlådan via ett web-gränssnitt. Perfekt när du behöver åtkomst till din e-post på resa, eller från någon annans dator. Logga in!
webCore är en registrerad bifirma till Agrolink och erbjuder företag och organisationer helhetslösningar i form av design av hemsidor, programmering och integrering av databaser och affärssystem för avancerade Internetlösningar. Läs mer!
Kontakta gärna Agrolink för mer information! Våra kontaktuppgifter hittar du har!

 © Copyright 2001, Agrolink Ab